لینک های دسترسی

گزارش های اقتصادی


چين ميگويد توليد طلا در آن کشور در سال گذشته در حدود ۱۳ فيصد بلند رفته و در توليد طلا با افريقاي جنوبی که بزرگترين توليد کنندۀ طلا در جهان است، نزديک شده است.

سازمان توليد طلای چين میگوید چين در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۷۰ تن طلا توليد نموده است که محض دو تن، از افريقای جنوبي عقب ميباشد.

مطبوعات دولتی چين خبر داده اند که افريقای جنوبی از سال ۱۹۰۵ به اينطرف بزرگترين توليد کنندۀ طلا در جهان بوده است، اما چين در نظر دارد که برای احراز آن مقام تلاش نمايد.

مطبوعات چين خبر ميدهد که توليد طلا در داخل آنکشور، با کشف پنج معدن بزرگ جديد طلا در سال گذشته افزايش يافت. چين همچنان جهت جلب سرمايه، بخش توليد معادن را به معدن چيان خارجی آزاد گذاشته است.

توليد طلا در افريقای جنوبی به خاطر قطع قواي برق، حوادث در معادن و بلند رفتن معاش کارگران به سبب بلند رفتن ارزش واحد پولی آنکشور، با مشکلات مواجه گرديده است.

- ياسو فوکودا صدراعظم جاپان، به کشور ها پيشنهاد کرده است که توليد انرژی را تا سال دوهزار و بيست به ميزان سه در صد بلند ببرند.

فوکودا در کنفرانس اقتصاد جهان در شهر داڤوس سويس گفت، جاپان به وارد کردن فشار بر تمام منابع بزرگ توليدکنندۀ گازهای گلخانۀ متعهد است.

وی از کشورهای ايالات متحده، هند و چين تقاضا نمود تا در مقابله با عوامل گرم شدن جو زمين ، کمک کنند.

همچنان رهبر جاپان در مورد افزايش خطر به اقتصاد جهانی به تعقيب بلند رفتن قيمت نفت و بحران قروض خريداری خانه در ايالات متحدۀ امريکا، هشدار داد.

اما وی گفت بدبينی بيش از حد لازم نيست. همچنان رهبران حکومات و شرکت ها، فشار شرکتها را بر کشور های رو به انکشاف بخاطر پرداخت پيش قسط شان، مورد بحث قرار دادند.

گوردن برون، صدر اعظم برتانيه گفت، حکومات در تشخيص دادن محدويت ها و امکانات رشد شاخص های اقتصادی شان، بطی بوده اند.

بانک سوشيت جنرال فرانسه ميگويد، تقلب کاری يک تجار در يکی از بزرگترين بانک جهان به ارزش هفتاد و سه مليارد دالر، کشف گرديد.

بانک در يک بيانيه منتشرۀ ميگويد، اين اقدام هنگام تصفيۀ معاملات که هفت اعشاريه دو مليارد دالر خساره را نشان ميداد، اتخاذ گرديد.

بيانيه حاکيست که جرومی – کرڤيل، مظنون سی و يک ساله، کود های کمپيوتری را از نزد مامورين بانک های ديگر سرقت نموده و بعد بخاطر گم ساختن رد پاه ، آنرا محو نموده و از بين برده است.

مامورين ميگويند، شخص مظنون از قرار داد معامذت اسهام برای تحويل دهی آينده، بخاطر بدست آوردن مفاد از تحرک شاخص اسهام بانک اروپائی، سو استفاده کرده و آنرا جعل نمود.

سوشيت جنرال گفته است که کرڤيل، معاملات تجارتی را بخاطر مخفی نگهداشتن خسارات روز افزون بوجود آورد و احتمالا به اميد اينکه کسر بودجه را از طريق معاملات بعدی کاهش دهد.

پوليس ميگويد که شخص مظنون، بروز شنبه بطور رضا کارانه خود را تسليم کرد و در تحقيقات همکاری کرده است.

XS
SM
MD
LG