لینک های دسترسی

Breaking News

در آئينۀ مطبوعات جهان گزارشی در رابطه به افغانستان


روزنامۀ واشنگتن پوست مينويسد: روسای جمهور افغانستان و پاکستان با بی اعتنائی به خشونت های مینگرند که در کشور شان شعله ور شده است.

ناگهان چنين بنظر ميرسد که حامد کرزی و پرويز مشرف، به عوض نگران بودن در حفظ کشور هايشان از چنگ نيرو های تندرو اسلامی، بيشتر در فکر حفظ موقعيت و کرسی خود ميباشند.

روزنامه ميگويد کرزی بصورت ناگهانی از حمايت طرح تعين پدی اشدون، نمايندۀ خاص ملل متحد در افغانستان، دست کشيد. اين طرح بصورت بسيار محتاطانه و برای گماشتن نمايندۀ خاص و قدرتمند ملل متحد در کابل، روی دست گرفته شده بود - تا مساعی بطی بازسازی را در افغانستان هماهنگ سازد.

لرد اشدون در زمان ماموريت در بوزنیا شهرت زيادی داشته و قدرت زیادی کشب کرده بود.

روزنامۀ واشنگتن پوست مينويسد: سرنوشت جنرال های ويتنام جنوبی و شاه مخلوع ايران جز از تجربۀ امريکای ها با حقايق جهان سوم است که حالا شايد در آسيايی مرکزي پديدار گردد.

ديپلوماتها و عساکر برای ماه ها زحمت کشيده اند تا اختيارات قوی لرد اشدون را در افغانستان تعين نمايند. اشدون با رغبت از جانب واشنگتن، لندن، برلين و ديگر کشور های عضو ناتو مورد حمايت قرار داشت.

روزنامۀ واشنگتن پوست ادامه ميدهد: در ماه دسمبر، کرزی با لرد اشدون در کويت ملاقات نموده و بعد از آن قبولی خود را از حمايت وي خصوصي به بان کي مون سر منشي ملل متحد اطلاع داد.

سه هفته بعد از آن در مادريد سر منشي ملل متحد هم اين قبولي را اعلام نمود. و بعد از آن بود که کرزي در کنفرانس اقتصادي داوس، سوئيس عدم حمايت خود را اعلام نمود.

بنظر ميرسد که لرد اشدون براي افغان ها ياد آور زمان استعمار بريتانيا بر افغانستان در قرن ۱۹ ميلادي است. و شايد هم چانس کرزی را در انتخاب مجددش بحيث رئيس جمهور، مشکلتر سازد.

روزنامۀ واشنگتن پوست مينويسد: کرزی در دواوس سوئيس بيک خبرنگار بريتانوی گفت: "هر دو نيرو امريکايی و بريتانوی به من تعهد نمودند که آنان از وظايف خود آگاه اند، و اشتباه من گوش دادن به آنان بود."

و بدين ترتيب کرزی بين خود و کشور های کمک کننده و حامی خود فاصله گذاشت.

روزنامه ميگويد: لرد اشدون کدام راه حل فوق العاده برای افغانستان نداشت، ولی مسلۀ رد وی، اشارۀ است به ادارۀ نامنظم کرزی؛ و این در حاليکه حملات طالبان و بم گذاری های انتحاری در کشورش، رو به افزايش نهاده است.

اين عقب گردی کرزی، موجب تاخير خطرناک در مساعی عليۀ شورشيان ميشود که بقول جنرال جيمز جونز، رئيس شورای اتلانتيک و جنرال متقاعد ناتو، بايد فوراً قوی و منسجم گردد.

روزنامۀ واشنگتن پوست مينويسد: آقای مشرف از پاکستان هم در حاليکه تندروان کنترول خود را در ساحات قبايلی اينکشور وسعت ميبخشند، طی سفر طولانی به اروپا، در آفتاب زيبای شهر دواوس ميدرخشيد.

روزنامۀ واشنگتن پوست در اخير مينويسد: ايالات متحده هنوز وقت دارد تا کرزی و مشرف را از شر تندروان حفظ نمايد. ولی واشنتگن براي حفظ آنان از وجود خودشان، هيچ چانسی ندارد؛ اين وظيفه بخود آنان تعلق میگیرد.

XS
SM
MD
LG