لینک های دسترسی

پنج تن از مظنونين توطئه ناکام بم در لندن محکوم گرديدند


پنج مرد در برتانيه محاکمه شده و به حملات دهشت افگنی و کمک به تندروان در عمليات ناکام انتحاری بم در لندن محکوم گرديدند.

هيات منصفه امروز دوشنبه اين پنج نفر را در قضايای تهيه پناگاه، پاسپورت، لباس و غذا به دو تن از بم گزاران انتحاری که فعلا در زندان هستند، محکوم دانست.

اين حکم بعد از چهار ساعت محاکمه صادر شد بتاريخ ۲۱ جولاي ۲۰۰۵ دو هفته بعد از حملات انتحاري مرگبار در سيستم حمل و نقل لندن چهار بم گزار و ۵۲ تن از مسافرين قطار آهن لندن کشته شدند. اين توطئه براه افتاد اما بم منفجر نشد.

در يک واقعه جداگانه يک محکمه هسپانيه ده تن از مظنونين را که به اتهام توطئه بم گزاري در سال ۲۰۰۴توقيف شده بودند بعد از محاکمه حکم رهايي انها را صادر کرد

XS
SM
MD
LG