لینک های دسترسی

پرتاب آزمایشی يک راکت حامل قمر مصنوعی از جانب ایران


ايران ميگويد راکتی را که يک قمر مصنوعی تحقيقاتی ساخت آنکشور را حمل ميکند، به فضا پرتاب نموده است.

تلويزيون دولتی ايران امروز دوشنبه فلمی را نشان داد که این راکت پرتاب شده و به طرف فضا در حرکت میباشد.

اما گفته نشده است که این راکت تا چه ارتفاعی حرکت خواهد کرد. ازین راکت بعد از پرتاب آله جدا گردید که واضح نیست که چه چيزی را حمل ميکند.

محمود احمدی نژاد بحيث بخشی از مراسم افتتاح مرکز فضايی در نزديکی تهران شمارش ارقام را خودش قرائت ميکرد.

مامورين ايرانی گفتند که تسهيلات در ايالت سمنان براي پرتاب راکت های بکار ميرود که اقمار مصنوعی ساخت ايران را حمل کرد.

قمر مصنوعی بنام اميد تا يکسال ديگر پرتاب ميشود. آقای احمدي نژاد بعد از آزمايش گفت که ايران اولين گام نيرومند را بسوی فضا ميبردارد.

XS
SM
MD
LG