لینک های دسترسی

پروگرام فضايی ایران و نگرانی ایالات متحده


مقامات ايراني بعد از پرتاب يک راکت جديد داراي قابليت حمل اولين ماهوارۀ ساخت خود آنکشور به فضا ،نگراني هاي امريکا را در ارتباط به پروگرام فضايي آن کشور، رد کرد.

يک سخنگوي حکومت ايران امروز سه شنبه گفت که سايرکشور ها نبايد در بارۀ دستاورد هاي عملي ايران نگران گردند.

ايران روز دوشنبه براي اولين بارپرتاب يک راکت رااز مرکز فضايي خودآنکشور آزمايش کرد.

مقامات ايراني گفتند از اين مرکز جديد درولايت سمنان در شمال، در اوايل سال آينده براي پرتاب ماهوارۀ بنام اميد بفضا استفاده خواهد شد.

در واشنگتن قصر سفيد اين آزمايش را قابل تاثر خوانده گفت اين اقدام، تهران را از ساير کشور هاي جهان منزوي تر خواهد ساخت.

دانا پرينو سخنگوي قصر سفيد گفت راکت آزمايش شدۀ ايراني از نوع باليتسک بود.

XS
SM
MD
LG