لینک های دسترسی

سطح بلند کشت کوکنار در افغانستان


یک گزارش تازهء ملل متحد پیش بینی کرده است که در سال روان میلادی، کشت کوکنار در افغانستان به سطح بلند خود دوام خواهد یافت.

این گزارش امروز چهارشنبه از سوی ادارهء مواد مخدر و امور جنایی سازمان ملل متحد، بر مبنی نظارت کشتزار ها و مصاحبه با دهاقین نشر گردید.

انتونیو ماریا کوستا، رئیس این اداره گفت نیرو های طالبان در حدود صد میلیون دالر از درک تولیدات کوکنار در سال ٢٠٠٨ میلادی، بدست خواهند آورد.

دهقانان افغانستان بيش از ۹۰٪ ترياک جهان را توليد ميکنند. مفسرين ميگويند صنعت شگوفان مواد مخدر به عدم امنيت در افغانستان، مخصوصاً در جنوب کشور، که خشونت طالبان بيشترين است، ارتباط نزديک دارد.

در يک گزارش جداگانه که بروز دوشنبه منتشر شد، مرکز همکاري بين المللي در يورنيورستي نيويارک استدلال ميکند که اولويت جامعۀ بين المللي براي امحاي محصولات ترياک در افغانستان يک کوشش ناکام است که بعوض امحادي محصولات، پول بيشتر مواد مخدر را براي تمويل شورشيان فراهم نموده است.

اين گزارش ميگويد که امحاي محصولات، بدون فراهم نمودن معيشت بديل براي دهقانان، آنها را وادار ميسازد که با طالبان متحد شوند.

در يک کنفرانس بين المللي روي بازسازي افغانستان، وزراي افغانستان با رهبران جاپاني مباحثه ميکنند..

XS
SM
MD
LG