لینک های دسترسی

تقاضا از جوامع بین المللی برای استقرار ثبات در افغانستان


يک گذارش جديد از جامعۀ بين المللي خواستار گرديده است که در مورد باثبات سازي افغانستان متحد بوده و تصميم شانرا تقويه بخشند.

گروه بين المللي بحران که يک تشکيلات مدافعۀ مستقر در بلجيم است، اين گذارش را بروز چهار شنبه بنشر رسانيد.

در گذارش گفته شده است در حاليکه از خروج طالبان شش سال سپري گرديده، اين کشور ها هنوز طرز مبارزه با شورشيان در افغانستان را نميدانند.

در گذارش علاوه گرديده که عدم اتحاد سبب پيشروي تندروان گرديده است.

نک گرونو، رئيس گروه بين المللي بحران ميگويد کشور هائيکه نميخواهند عساکر شانرا در نقاط خطرناک آنکشور بفرستند بايد درک نمايند که ماموريت آنها در افغانستان، در عاقبت امر، در رابطه با امیت، یک ماموریت جهانيست.

در گذارش خاطر نشان گرديده يک افغانستان ناپايدار از تندروان در کشور همسايۀ پاکستان آسيب پذير بوده و سبب کشيدگي بين ايران و ايالات متحده خواهد گرديد.

همچنان گفته شده که ناکامي در باثبات سازي افغانستان يک تهديد جدي بر امنيت، مانند وضع بعد از حملات يازدهم سپتمبر را بوجود خواهد آورد.

XS
SM
MD
LG