لینک های دسترسی

رايس و مليبند: با وجود شورش طالبان، افغانستان پيشرفت کرده است


مقامات ايالات متحده و برتانيه ميگويند با وجود حملات جديد شورشيان طالب در افغانستان پيشرفت صورت گرفته است.

کاندا ليزا رايس، وزير خارجۀ ایالات متحده و ديويد مليبند، وزير خارجۀ برتانيه امروز اين تبصره را در يک کنفرانس مطبوعاتي با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در کابل بعمل آوردند.

رايس بخبرنگاران گفت که ماموريت ناتو و عساکر افغاني مؤثر است ولي کامل نيست. او گفت که قواي ائتلاف وظيفۀ شکست دادن طالبان را ميتوانند بسر برسانند.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از کشورهاي عضو ناتو که در افغانستان عسکر دارند ستايش نمود و هرسه رهبر از مفکورۀ يک نمايندۀ خاص ملل متحد براي افغانستان در جهت کمک به بازسازي افغانستان طرفداري نمودند.

رايس و مليبند بعد از ديدار بدون اطلاع قبلي از ولايت ناآرام قندهار، که سنگر مستحکم سابق طالبان بود، با کرزي ملاقات کردند.

هردو دپلومات امروز در يک پايگاۀ هوائي با قوماندان ها و عساکر ناتو در قندهار ملاقات کردند. مليبند گفت او در حالي از ماموريت آنها مدافعه ميکند که کشورها در مورد مستقر ساختن عساکر مباحثه مينمايند.

رايس گفت بخاطري به قندهار رفت که بيک منطقۀ فعال کشور برود. مليبند گفت موقف تمثالي قندهار در تاريخ و موقف آن در افغانستان آنرا يک انتخاب خوب براي سفر بخارج کابل ساخته بود.

بازديد وزراي خارجۀ ايالات متحده و برتانيه قبل از جلسۀ وزراي دفاع ناتو در هفتۀ جاري در لتوانيا صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG