لینک های دسترسی

انفجار بم سه نفر را در جنوب غرب پاکستان هلاک ساخت


پوليس پاکستان ميگويد انفجار يک بم در يک ايستگاۀ بس در ولايت جنوب غربي بلوچستان حد اقل سه نفر را بشمول بم گزار هلاک ساخته است.

درين انفجار حد اقل ۱۲ نفر ديگرمجروح گرديده اند. بلوچستان در چنگ يک شورش بلوچ ها قرار دارد که در صدد کسب حقوق سياسي بيشتر و يک سهم بيشتر از عوايد ناشي از منابع طبيعي آن منطقه هستند.

بروز چهارشنبه، تندروان طالب گفتند بعد از ماه ها جنگ با قواي امنيتي در مناطق قبايلي آن کشور، يک آتش بس نامحدود را اعلام ميکنند.

حکومت پاکستان اين متارکه را تائيد نکرده است. اما مقامات تمايل شان را بمذاکره با گروۀ تندرو ابراز داشته اند.

XS
SM
MD
LG