لینک های دسترسی

بیانات کاندالیزا رایس در قندهار


داکتر کانداليزا رائيس، وزير خارجه ايالات متحده، و ديويد ملی بند، وزير خارجه برتانيه، از مراکز نظامی در ميدان هوايی قندهار بازديد کردند.

اعلاميه آيساف ميگويد هدف اين بازديد، ملاقات با قوماندان های ائتلاف و قوماندانی اردوی برتانيه و بدست آوردن اطلاعات در مورد عمليات آيساف در جنوب افغانستان، از جانب قوماندان های عاليرتبه و کميته های عساکر بين المللی، بود.

علاوه بر آن، آنها از نماينگان تيم های بازسازی در قندهار و لشکرگاه اطلاعاتی را بدست آوردند. اين بازديد موقع را فراهم ساخت تا با عساکر کشور های مختلف مذاکراتی را بعمل آورند.

داکتر رائيس گفت: «چند سال قبل، مردم در مورد افغانستان بحيث يک کشور ناکام و پناه گاه دهشت افگنان صحبت ميکردند. اما ما کمک کرديم که اوضاع را کاملا تغيير بدهيم. و شما به افغانستان فرصت آنرا داديد تا به عصری شدن آغاز نمايد.

افغانستان يک کشور فقير است و گذشته بسيار غم انگيزی دارد، اما مردم آن شکست ناپذير و نجيب هستند. ما درين جا آمده ايم تا به آنها فرصت های را مهيا سازيم»

و بعد، داکتر رايس تذکرات خود را مخصوصا خطاب به عساکری نمود که در آنجا جمع شده بودند. و از آنها بخاطر شجاعت، استعداد و قربانی هايشان، ابراز امنتان نمود.

او گفت: «لطفا به فعالیت و موجودیت تان درين کشور، بحيث يک تجربه ای خارق العاده بنگريد. شما بخشی از ميراث صلح به جهان هستيد. ما زمان دشواری را در پيش داريم، اما از تمام شما بخاطر مساعی تان در جهت بميان آوردن امنيت در ين کشور، سپاسگزاريم - و تشکر ميکنيم؛ تشکر ميکنيم و تشکر ميکنيم.»

قواي ائتلاف در شش ولايت در جنوب افغانستان؛ در دای کندی ، زابل ، قندهار ، ارزگان، هلمند و نيمروز، مستقر اند.

قوای بين المللی متشکل ا ز ۱۲ هزار عسکر از دوازده کشور است، به شمول ايالات متحده، برتانيه، کانادا، هالند، استراليا، دنمارک، رومانيا، استونيا، ترکيه، بلجيم، فرانسه و جمهوريت سلواک.

نقش قوای بين المللی پيشبرد عمليات نظامی در جنوب و کمک به جمهوری اسلامی افغانستان است - براي تاسيس و اجرأت يک محیط پر امن و محفوظ.

براي رسيدن به اين هدف، عساکر بين المللی با هم بسيار نزديک، با عساکر اردوی ملی افغانستان کار ميکنند تا صلاحيت و نفوذ حکومت را توسعه بخشيده و در بازسازی افغانستان و ثبات منطقه سهيم گردند.

جنرال مارک ليسارد، قوماندان اردوی برتانوی گفت: «اين بازديد پر اهميت وزرای خارجه ايالات متحده و برتانيه شاهد آنست که هر دو کشور به تعهدات شان در ماموريت های آيساف ادامه ميدهند، تا امينت و صلح را برای مردم افغانستان در جنوب آنکشور فراهم سازند.»

ليسارد توضيح داده گفت: «در قسمت امنيت اداره و انکشاف در منطقه، در جريان چند سال محدود، پيشرفت های رونما گرديده است. ماموريت ائتلاف پيچيده و در بعضی مواقع، چالش های را در بر دارد؛ اما ما برای رسيدن به هدف و وظيفه خود، مشکلات را حل ميکنيم.»

XS
SM
MD
LG