لینک های دسترسی

قوای اسرائيلی حد اقل ۶ تندرو فلسطينی و يک معلم هلاک ساخت


بعد از آنکه، تانک هاي اسرائيلي، در جهت مقابله با آتش باري راکت بر جنوب اسرائيل، به حمايت قواي هوايي، به شهرک (بيت عنون) در شمال غزه داخل شد، جنگ آغازگرديد.

در جريان اين جنگ، يک معلم فلسطيني در حملۀ راکتي اسرائيل بر مکتب زراعت، کشته و دو همقطار ديگر وي مجروح گرديدند.

مامورين نظامي اسرائيل ميگويند که آنان در زمينه تحقيق خواهند نمود ولي (ايهود بارک) وزير دفاع اسرائيل بروز پنجشنبه براديو اسرائيل گفت که عمليات نظامي در غزه تا زمانيکه راکت ها بر جنوب اسرائيل فرود مي آيد، همچنان ادامه خواهد داشت.

بارک گفت: "تا مشکل با راکت ها حل نگردد، حملات اسرائيل، در حاشيۀ نوار غزه، شايد بيشتر هم گرديده و ادامه خواهد داشت."

حملات راکتی عليۀ جنوب اسرائيل، طي چند روز اخير، شديد تر گرديده و منجر به زخمي شدن تعداد زیاد اسرائيلي ها گرديده است.

تندروان حماس مسئوليت اکثر اين حملات را به عهده گرفته اند.

تا چندی قبل، تندروان متعلق به جهاد اسلامي و کميتۀ مقاومت ملی، مسؤليت اکثريت اين حملات را بدوش گرفته بودند. حماس همچنان ادعای مسوليت يک حملۀ انتحاری را که در اوايل هفته منجر به کشته شدن يک خانم مسن اسرائيلي شد، نموده است.

قبلاً دو گروه ديگر تندرو مسئوليت اين حمله را متقبل شده بودند. اين اولين بار در ظرف سه سال است که حماس مسئوليت يک حملۀ انتحاری را بدوش ميگيرد.

مامورين امنيتي اسرائيل ميگويند بم گزاری اخير از جديد ترين اقدامات حماس برای خارج نمودن مسير مذاکرات صلح بين اسرائيل و حکومت ميانه رو محمود عباس، در ساحل غربي است.

XS
SM
MD
LG