لینک های دسترسی

هيئت ايالات متحده از کورياي شمالي ديدن ميکند.


يک عضو دفتر يک سناتور ايالات متحده همراه با دو امريکائي ديگر بروز شنبه به کورياي شمالي مسافرت ميکنند تا مساعي جاري را در مورد غير فعال ساختن پروگرام اسلحۀ ذروي آن کشور مورد بحث قرار دهند.

کيث لوس، يک کارمند ارشد دفتر سناتور ريچارد لوگر، به صداي امريکا گفت آنها در جريان سفر پنج روزۀ شان با مقامات حکومت کورياي شمالي ملاقات خواهند کرد. اما جزئيات کامل سفر شان تاوقتي آنها به پيونگ يانگ نرسيده اند، معلوم نخواهد شد.

لوس ميگويد اين هيئت انتظار دارد احتمال استفاده از يک پروگرام ايالات متحده جهت از بين بردن اسلحۀ ذروي کورياي شمالي را مورد بحث قرار دهد. ازين پروگرام قبلاً در اتحاد شوروي سابق جهت جلوگيري از افتادن اسلحه بدست اشخاص و يا کشورهاي نامطلوب استفاده شده بود.

لوس درين سفر با جول وت، يک مامور سابق وزارت خارجه و متخصص کورياي شمالي، و زگفريد هکر، همراه خواهد بود. هکر رئيس سابق لابراتوار ذروي لوس الموس است که بم ذروي ايالات متحده درانجا توليد شده بود.

XS
SM
MD
LG