لینک های دسترسی

اردوي امريکا: قواي ائتلاف رهبر مظنون مليشياي شيعه را دستگير کرد.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد قواي ائتلاف در جريان حملات بر جنوب بغداد، شخصي را که ادعا ميشود رهبر مليشياي شيعه است، همراه با سه مظنون ديگر دستگير کرده است.

يک بيانيۀ امروزي حاکيست که اين حمله ديشب بسلسلۀ عمليات بمنظور مختل ساختن يک شبکۀ جنائي در منطقۀ مشرو، براه افتاد.

اين بيانيه حاکيست که اظهار عقيده شده که مظنون عمده رهبر «گروۀ خاص» است و طبق گزارش به رهبر عاليرتبۀ آن گروۀ جنائي که در حملات بر قواي امنيتي عراق و ائتلاف دست دارد، مرتبط ميباشد. قواي نظامي ايالات متحده اصطلاح گروۀ خاص را بر آن مليشياي شيعه اطلاق ميکند که طبق ادعا از حمايت ايران بهره مند است و از گروۀ اردوي مهدي شيعۀ مقتدي الصدر انشعاب نموده است.

الصدر در ماۀ آگست، يک آتش بس يک جانبۀ شش ماهه را اعلام کرد که قرار است در آخر ماۀ جاري منقضي گردد.

XS
SM
MD
LG