لینک های دسترسی

قوماندان ارشد قواي نظامي ايالات متحده ميگويد تهديد دشهت در پاکستان رو بافزايش است.


قوماندان ارشد قواي نظامي ايالات متحده ميگويد خطر افراط گرائي اسلاميست در پاکستان روبافزايش است و تندروان القاعده و طالبان در شمال غرب آن کشور پناه گزين ميشوند.

ادميرال مايک ملن، رئيس لوي درستيزهاي قواي مسلح ايالات متحده ميگويد دهشت افگنان از مناطق قبايلي پاکستان جهت تعليم براي حملات بر پاکستان، افغانستان و خارج آن دو کشور استفاده ميکنند. ادميرال ملن اين موضوع را امروز بعد از ملاقات با پرويز مشرف، رئيس جمهور و اشفاق کياني، قوماندان قواي مسلح آن کشور در اسلام آباد بيان کرد.

اين قوماندان قواي مسلح ايالات متحده افزايش در تعداد حملات بم گزاري انتحاري دران کشور را خاطر نشان ساخته گفت که چنان فعاليت هاي دهشت افگني تهديدي براي پاکستان و ايالات متحده ميباشد.

ادميرال ملن همچنان گفت او معتقد است که زرادخانۀ ذروي پاکستان محفوظ است و او در مورد اينکه اسلحۀ ذروي پاکستان بدست دهشت افگنان بيفتد نگراني ندارد.

XS
SM
MD
LG