لینک های دسترسی

سودان و قواي حافظ صلح اتحاديۀ افريقا و ملل متحد توافقي را امضا کردند.


نمايندگان سودان و يک ماموريت مشترک ملل متحد و اتحاديۀ افريقائي در دارفور توافقي را امضا کردند که عمليات اين قوا را بيان ميکند.

رودولفي ادادا، قوماندان اين قوا و دنگ الور، وزير خارجۀ سودان در مراسم امروزي امضاي توافق در خرطوم اشتراک داشتند. الور بخبرنگاران گفت حکومت سودان با قواي حافظ صلح همکاري کامل ميکند.

وقتي اين قوا کاملاً فعال شود داراي ۲۶ هزار عسکر و پوليس خواهد بود. اين قوا جانشين قواي هفت هزار نفري فعلي اتحاديۀ افريقائي خواهد شد.

اين مراسم يک روز بعد ازان داير شد که شاهدان عيني و شورشيان گفتند قواي حکومتي بر سه شهرک در ايالت دارفور غربي حمله کرده و باعث تلفات اهالي شد.

XS
SM
MD
LG