لینک های دسترسی

پارلمان ترکيه لايحه اي را تصويب کرد که منع چادر را منسوخ قرار ميدهد


پارلمان ترکيه يک ضميمۀ قانون اساسي را تصويب کرده که منع ده ها سالۀ چادر را در يونيورستي هاي آن کشور منسوخ قرار ميدهد.

اعضاي پارلمان امروز با ۴۱۱ راي موافق و ۱۰۳ راي مخالف براي ضميمه اي راي دادند که حکم ميکند دولت و نهاهاي آن بايد با همۀ شهروندان ترکيه علي السويه رفتار نمايد.

در حاليکه اعضاي پارلمان راي ميدادند، ده ها هزار تُرک عليۀ اين ضميمه در انقره مظاهره کردند. آنها بيرق هاي ترکيه را به اهتزاز درآورده و شعار ميدادند که ترکيه يک کشور غيرمذهبي است و چنان باقي خواهد ماند.

قرار است پارلمان امروز قبل ازانکه لايحه به عبدالله گل، رئيس جمهور جهت توشيح فرستاده شود، يکبار ديگر راي گيري نمايد. رئيس جمهور طرفدار اين ضميمه است. او ميگويد يونيورستي ها بايد بروي همۀ مفکوره ها و نظريات باز باشد.

XS
SM
MD
LG