لینک های دسترسی

امروز راي گيري هاي بيشتري در انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده رخ ميدهد.


مايک هکبي، گورنر سابق ايالات متحده ميگويد از مساعي خويش براي کسب نامزدي حزب جمهوريخواه براي احراز کرسي رياست جمهوري منصرف نخواهد شد.

هکبي اين تبصره را امروز حين سخنراني در شهر واشنگتن در محضر يک کنفرانس فعالين محافظه کار، بعمل آورد. او با اعلام اين موضوع که حاضر نيست از کوشش خود منصرف شود، تعهد کرد که باوجود اينکه در تعداد نمايندگان براي کسب نامزدي از جان مکين، سناتور اريزونا خيلي عقب ميباشد، در مسابقه باقي ميماند.

مکين بعد ازانکه مت رامني گورنر سابق ايالت مساچوستس رقيب عمدۀ او بروز پنجشنبه مبارزات خود را متوقف ساخت پيشتاز واضح براي کسب نامزدي حزب ميباشد.

در راي گيري هاي امروزي در ايالات کنزس، لويزيانا و واشنگتن مکين با هکبي و ران پال، عضو کانگرس از ايالت تکساس مقابل ميباشد.

هلري کلنتن و براک اوباما سناتورهاي حزب دموکرات در مبارزات براي کسب نامزدي حزب گوش بگوش هم پيش ميروند و هردو اميدوار اند که در راي گيري در ايالات لويزيانا، نبراسکا و واشنگتن و قلمرو ڤرجن آيلندز برنده شوند.

XS
SM
MD
LG