لینک های دسترسی

وزير دفاع ايالات متحده خواستار عساکر بيشتر براي ناتو شد


رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده از دول اروپائي بطور مستقيم خواستار شد در جنگ افغانستان عساکر بيشتر بفرستند.

گيتس امروز در کنفرانس بين المللي امنيت در شهر مونشن آلمان صحبت کرد. او گفت تهديد افراط گرائي اسلاميست ها حقيقي است و اظهار نگراني کرد که اروپائيان شايد پيمانۀ خطر مستقيم را به امنيت اروپا درک نکنند.

گيتس گفت وضع در افغانستان اين تهديد را بوجود آورده که ناتو يک سازمان دو جانبي شود که يکي مايل بجنگ عليۀ افراط گرائي است و ديگري اين تمايل را ندارد.

بيانيۀ گيتس تازه ترين فشار در کمپاين ايالات متحده براي ترغيب متحدين ناتو براي فراهم کردن عساکر و منابع در جنگ عليۀ طالبان افراطي در افغانستان است.

در عين زمان جنرال ارشد ناتو ميگويد ناتو در جنگ افغانستان شکست نخورده بلکه پيروزي آن بسرعت تحقق نمييابد.

جنرال جان کرداک که در عين زمان قوماندان قواي ايالات متحده در اروپا نيز هست امروز در عين کنفرانس در مونشن گفت ناتو ماموريت افغانستان را پذيرفت ولي براي انجام آن عساکر کافي فراهم نکرده است.

اين جنرال گفت ناتو بيش از سه کندک، يعني ۳۶۰۰ عسکر در افغانستان کمبود دارد. کرداک گفت با ازدياد عساکر در قسمت ثبات بخشيدن به افغانستان پيشرفت زيادي رونما خواهد شد.

XS
SM
MD
LG