لینک های دسترسی

ايران از سالگرد انقلاب اسلامی تجليل بعمل آورد


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران، ميگويد کشورش از بن بست روی پروگرام ذروی خود عقب نشيني نميکند.

احمدي نژاد اين بيانيه را امروز دوشنبه در يک اجتماع، بمناسبت بيست و نهمين سالگرد انقلاب اسلامی انکشور، ايراد کرد.

دهها هزار ايرانی درين گردهمآیی اشتراک کرده و اکثر آانها شعار ميدادند « مرگ بر امريکا ».

در تهران، آقای احمدی نژاد به آنها گفت قدرت های غربی، در حاليکه بر ايران فشار وارد ميکنند که از اهداف ذروی خود صرفنظر نمايد، «آنها صرف با کاغذ، بازی ميکنند.»

وی همچنان اعلام کرد که اميد وار است اولين قمر مصنوعی ساخت ايران را در سال آينده به فضا پرتاب نمايد.

تهران يک راکت را در اوايل همين ماه مورد آزمايش قرار داد که باعث نگرانی بين المللي گرديد.

XS
SM
MD
LG