لینک های دسترسی

نظر پرسی: ۷۵ فيصد پاکستانی ها ميخواهند پرويز مشرف از مقامش کنار برود


يک سروی جديد آرای عامه نشان ميدهد که ۷۵ فيصد پاکستانی ها ميخواهند پرويز مشرف از مقامش کنار برود.

در اين همه پرسی که از طرف بنياد بين المللي جمهوريخواهان که مقر آن در ايالات متحده است، صورت گرفته، نتيجه گيری شده است که پنجاه فيصد پاکستاني ها ميگويند آنها به حزب مردم بينظير بوتو، صدر اعظم سابق و مقتول پاکستان، رای خواهند داد.

و بيست دو فيصد، به طرفداری نواز شريفِ صدر اعظم سابق رای ميدهند. در اين همه پرسي از طرفداران سياسي پرويز مشرف در پاکستان در حزب مسلم ليگ، صرف ۱۴ فيصد مردم طرفداری کرده اند.

در ين سروی گفته شده است که ۶۲ فيصد پاکستانی ها حکومت را مسوول قتل خانم بوتو ميدانند. بنياد جمهوريخواهان بين المللي ميگويد که اين نتيجه گيری نشان ميدهد که اعتماد بر حکومت در بين باشندگان پاکستان، در حال سقوط است.

بنياد ميگويد که از سه هزار و چهار صد و هشتاد و پنج مرد و زن از شهر ها و قصبات در سرتاسر پاکستان، نظر خواهي نموده است.

XS
SM
MD
LG