لینک های دسترسی

جستجوی سفير مفقود شده پاکستان


قواي امنيتي پاکستان در جستجوي طارق عزيز الدين سفير آن کشور در افغانستان است که روز دوشنبه هنگام سفر از طريق منطقۀ قبايلي خيبر پاکستان بسوي کابل، لادرک شد.

مقامات ميگويند که از اوايل صبح روز دوشنبه بدينطرف نتوانسته اند از طريق تلفن با وي به تماس شوند، و خود سفير نيز از طريق تلفن با آنها تماس نگرفته است.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان، گفته است که وی اميدوار است که سفير پاکستان بزودی آزاد شود.

مقامات ميگويند که عزيزالدين در منطقۀ مفقود الاثر شد که چندين کارمند ادارۀ صليب سرخ در اوايل ماه جاري لادرک شده اند. مقامات، جادۀ عمده به اين منطقه را مسدود کرده اند.

همچنان بروز دوشنبه، قوای امنيتی پاکستان گفت که ملا منصور دادالله قوماندان سابق طالبان را همراه با پنج تندرو ديگر، طي تبادلۀ گلوله باری در نزديک سرحد افغانستان دست گير کرده اند.

يک سخنگوی قواي نظامی پاکستان به صدای امريکا گفت داد الله و پنج تندرو همراه ويف در حالي دستگير شدند که از ايالت بلوچستان در جنوب غرب، به پاکستان داخل ميشدند.

XS
SM
MD
LG