لینک های دسترسی

مصاحبه با اولین مسلمان در کانگرس ایالات متحده


کیت السن، اولین مسلمانیست که در سال 2006 منحیث نماینده ایالت منیسوتا، به پارلمان ایالات متحده راه یافت.

او تصامیم و اهدافش را، منحیث نماینده مسلمان در ایالات متحده، روی موضوعات مختلف، بشمول انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری در ایالات متحده، در دفتر کارش در مقر پارلمان ایالات متحده، با لینا روزبه در میان گذاشت.

کیت السون در جواب به سوالی در مورد روی اینکه چطور به دین اسلام رو آورد، میگوید:

من در یک خانواده کاتولیک مذهب بزرگ شده ام و کتوب زیادی را مطالعه نمودم که یکی از آنان زندگینامه ملکم اکس بود، و زمانی که من محصل یونیورستی بودم یکی از دوستانم که عضو انجمن محصلین مسلمان بود، مرا دعوت کرد با او به نماز جمعه بروم. من آنروز به انجا رفتم؛ و جمعه بعدی نیز در آن شرکت کردم. و اکنون بیست و چهار سال است که هر جمعه این کار را انجام میدهم.

سوال: آیا انتخاب شما به سمت نماینده ایالت مینسوتا از بردباری و تحمل مذهبی در ایالات متحده نمایندگی میکند؟

بله، مردم این منطقه این نظریه را که امریکا یک جامعه مختلط است و مردم آزادی مذهبی و انتخاب را دارند، با آغوش باز پذیرفته اند. گرچه بشکل محدود شاید عکس العمل های در مقابل این مسله موجود بوده است. ولی بصورت عموم، نظریه اعتدال گرایی و تحمل در حال افزایش است. در حقیقت یکی از رقبای من کوشش کرد تا از مسله مذهب، در رقابت با من، استفاده کند؛ ولی موفق نشد.

سوال: شما اولین امریکایی افریقای الاصل هستید که از ایالت مینسوتا انتخاب شده است و اولین مسلمان که به مجلس نمایندگان راه یافته است. این مسله روی فعالیت شما، منحیث عضو کانگرس، چی تاثیری گذاشته است؟

خوب، هرگاه شما پیشقدم در هر موضوعی باشید، این مسله باعث میشود تا علاقه و کنجکاوی در مورد افزایش یابد. من کوشش میکنم تا روی احتیاجات کسانی که مرا انتخاب کردند، توجه کنم - کسانی که مردم عادی بشمار رفته و کار زیادی میکنند، که من فکر میکنم مشی اقتصادی ما باید به آنان علویت بدهد.

ما در اسلام خلیفه خوانده میشویم و بما وظیفه داده شده است که تا از زمین بشکل خوبی نگهداری کنیم و آنرا آلوده نساخته و از آن برای دستآورد های شخصی استفاده نکنیم. من به حقوق مدنی نیز علویت داده و آنرا ترویج میکنم، که شامل مردم دارای رنگ های جلد، بشمول سفید پوستان، اقلیت های مذهبی و زنان میگردد. من یکی از حامیان سرسخت حقوق زنان هستم.

سوال: در انتخابات امسال در ایالات متحده، علاقه و توجه مسلمانان را درین کشور چگونه توجیه میکنید؟

مسلمانان امریکایی به این انتخابات علاقه زیادی دارند و در هر مرحله و در انتخابات مقدماتی که در حال حاضر جریان دارد، شرکت نموده اند. من فکر میکنم که بدلیل چالش ها در حقوق مدنی و حقوق بشر، مسلمانان امریکایی بیشتر به حزب دموکرات روی آورده اند.

ولی وقتی سوال روی انتخاب اوباما یا کلینتون مطرح میگردد، این مسله هنوز مشخص نیست. من فکر میکنم که مردم هنوز در مورد تصمیم نگرفته اند. ولی مثل امریکایی های دموکرات دیگر، روی تصور ریاست جمهوری اوباما هیجان زده هستند.

سوال: در این زمان حساس، شما میخواهید چه نقشی را در زمینه تفاهم در میان ایالات متحده و ملل اسلامی ایفا نماید؟

من فکر میکنم که مهم است مردم بدانند که انسان ها اساسا با هم یکسان هستند. هر انسان میخواهد تا کودکش فرصت زندگی خوبی را داشته باشد و سالم باشد. هر کس میخواهد تا والدینش سال های اخر عمر را بخوبی بگذرانند. هر کس میخواهد تا در صلح زندگی کند و اگر ما بر این اساس فعالیت کنیم، مشکلی در بخش روابط حسنه میان ایالات متحده و ملل اسلامی نخواهیم داشت.

من فکر میکنم که مهم است تا برنامه تبادله که طبق آن از ملل اسلامی، افرادی به ایالات متحده آورده شده و از اینجا به ملل اسلامی ارسال گردند، تشویق گردد. من فکر میکنم که ما باید خروجی امن و مسولانه ای از عراق داشته باشیم و این نگرانی بزرگ ملل اسلامی را تشکیل میدهد.

اگر به موضوع دیگری بپردازیم، من فکر میکنم که ما باید مسجد ها، کنیسه ها و کلیسا ها را به تبادله نظریات با یکدیگر تشویق کنیم و جوامع مذهبی باید بدانند که چه مسلمان، چه یهود و یا مسیحی - همه مسولیت بزرگی را، در زمینه فراهم اوردن روابط در میان مردم، برای شناخت یکدیگر و بخصوص در میان جوانان که هویت شان در حال شکل گیریست، برعهده دارند.

گاهی مردم مذهب خود را نه بشکل رابطه خود با خداوند، بلکه بیشتر بشکل هویت مینگرنند و اگر هویت شما بشکل قبیله ای شکل گرفته باشد، این مسله باعث جدال جدی با دیگر مردم، بخاطر ترغیب آنان به هویت شما خواهد شد.

ولی اگر شما مذهب خود را منحیث پلی ارتباطی، بسمت خداوند و همچنان راهی برای تماس با انسان های دیگر، منازعه ای در مورد وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، شما قادر خواهید بود تا با مردم رابطه برقرار نماید که اساس آن رابطه را صلح و برادری تشکیل خواهد داد. من فکر میکنم که جامعه مسلمان ما، در اینجا نقش عمده ای را در مورد ایفا میکند.

XS
SM
MD
LG