لینک های دسترسی

گیتس: عدم علاقه ناتو در مسله افغانستان، بالاخره منجر به از بين رفتن این اتحاد خواهد شد


روزنامۀ واشنگتن پوست مينگارد که ايالات متحده امريکا بر متحدين فشار ميآورد تا عساکر بيشتر را به افغانستان ارسال دارند.

رابرت گيتس، وزير دفاع امريکا ميگويد که اروپايي ها تهديد دهشت افگني را دست کم ميگيرند.

وزير دفاع امريکا از رهبران نظامي و قانون گزاران اروپايي بروز چهارشنبه يکشنبه تقاضا نمود که حمايت براي جنگ از افغانستان را تقويت بخشند و هشدار داد که اعضاي ناتو که براي گرفتن مساويانۀ مسئوليت در جنگ علاقمندي ندارند، بالاخره باعث از بين بردن اتحاد خواهند شد.

آقاي گيتس همچنان خواست اروپايي هاي مشکوک را متقاعد سازد که ناکامي در افغانستان احتمال حملات دهشت افگني را در کشور هاي اروپايي افزايش خواهد بخشيد.

با ياد آوري از حملات مادريد، لندن و پاريس وزير دفاع اظهار داشت اگر به طالبان و القاعده اجازه داده شود که در جنوب آسيا دوباره سازماندهي کنند اين تهديد وخيم تر خواهد شد.

اظهارات گيتس آخرين تلاش هايي بود که خواست متحدين ناتو را براي ارسال عساکر بيشتر به افغانستان بخصوص مناطق جنوبي کشور ترغيب نمايد که در آنجا جنگ شدت دارد و طالبان ساحات وسيع اراضي را در اختيار دارند.

تا حال وي درين تلاش اش ناکام بوده است طوريکه شماري از اعضاي ناتو گفته اند که آنها تحت فشار فزاينده سياسي قرار دارند که عساکر شانرا از اخراج کنند.

وزير دفاع گفت که شماري از متحدين حاضر استند که صرف در وظايف حفظ صلح که داراي خطر کمتر ميباشد اشتراک کنند و از وظايف محاربوي شانه خالي ميکنند.

چنين اظهارات بعضي از اعضاي ناتو را برآشفته ساخته است طوريکه آنها ميگويند که وزارت دفاع امريکا بطور غير منصفانه متحدين خود را در مورد ناتواني شان براي پيروزي دراز مدت بالاي طالبان ساير شورشيان ملامت ميکند.

مامورين آلماني يک موقف بيشتر تهاجمي را اختيار نموده اند. آلمان اخيراً وعده نمود که برعلاوۀ ۳۲۰۰ عسکر امريکايي آنشکور يک ۲۰۰ عسکر خود را منحيث بخشي از يک قواي واکنش سريع به افغانستان خواهد فرستاد.

پارلمان آلمان محدوديت هايي را بالاي قواي موجود آنکشور در افغانستان وضع نموده است که از جمله عدم توظيف آنها به وظايف محاربوي ميباشد.

قواي همکاري امنيتي بين المللي تحت رهبري ناتو ۴۳ هزار عسکر در افغانستان دارد که ۱۴ هزار آنرا عساکر امريکايي تشکيل ميدهد و همچنان ۱۳ هزار عسکر ديگر امريکا تحت يک قوماندۀ جدا گانه در افغانستان مستقر استند.

مامورين ناتو و امريکا تا حال مشخص ننموده اند که به چه عساکر اضافي براي تحکيم قوت هايشان در افغانستان ضرورت است.

ياب دي هوب سخيفر سرمنشي ناتو بروز شنبه اظهار داشت که يک کندک ديگر يا به تعداد ۱۵۰۰ عسکر ديگر در افغانستان ضرورت است. با اينحال وي گفت که در صورت رفع محدوديت ها توسط بعضي از کشور هاي عضو به تعداد کمتر عساکر اضافي ضرورت خواهد رفت.

همچنان روزنامۀ واشنگتن پوست در يک گزارش ديگر خود مينويسد در حاليکه رهبران غربي و کانگرس در مورد مسئوليت هاي ناتو درافغانستان به بحث ميپردازند.

اول آن اينست حامد کرزي يک رئيس جمهور خوب است که از منافع امريکا دفاع ميکند. دوم آن اينست که وضعيت افغانستان از خوب به سوي بد روان است.

هردوي اين حقايق آزمايش ناشده اشتباهات خطرناکي استند. کرزي در موجوديت فساد گستردۀ اداري و نبود يک بينش به حکومت ميپردازد. افزايش توليد ناخالص داخلي مديون حوصله و انرژي مردم افغانستان و قواعد اقتصادي پياده شده توسط امريکا ميباشد.

اما کرزي تلاش نموده است که با جانبداري از بنياد گرايان برعليه نيرو هاي مترقي فعاليت مردم را براي اعمار دموکراسي منحرف سازد.

اين يک وهم امريکا است که آقاي کرزي يک حامي افغانستان عليه طالبان و تنش هاي قومي است. عکس آن بيشتر محتمل است.

مهم ترين علاقه مندي وي اينست که براي بار دوم در انتخاب برنده شود. براي اين مقصد وي مجبور است با بدترين عناصر در ميان مردم همدست شود.

راي داهي سال ۲۰۰۴ يک گرايش قومي را نشان داد طوريکه وي ۵۵ فيصد راي را بدست آورد و در ميان هيچ گروه قومي غير پشتون نتوانست اکثريتي را بدست آورد.

حمايت از حامد کرزي در ميان پشتون ها و غير پشتون ها بطور همسان نسبت به سال ۲۰۰۴ بسيار کاهش يافته است.

وي نميتواند مخالفت پشتونها را برداشت کند و در حاليکه هر پشتون طالب نميباشد همۀ طالبان پشتون استند. و وي بيشتر خزان را صرف پيشنهاد مذاکره با ملا عمر و گلبدين حمکتيار نمود.

امروز بيشتر افغانها در مقايسه به گذشته در شرايط بسار بهتر زنده گي ميکنند و به آهستگي کشور شانرا از فقر بيرون ميکشند.

بيشتر شمال در صلح بسر ميبرد. اکثر ولايات شرقي به استثناي بعضي مناطق نيز در صلح زنده گي ميکنند.

همچنان روز نامۀ نيويارک نيز مقاله ايرا در رابطه به اظهارات رابرت گيتس در مورد وابستگي امنيت اروپا با افغانستان نوشته است که در گوشه از آن آمده است.

وزير دفاع ميگويد در حاليکه شمار زيادي از حکومت هاي کشور هاي عضو ناتو اهميت ماموريت افغانستان را ميپذيرند، حمايت مردم اروپا ازين ماموريت ضعيف است. وزير دفاع امريکا در مورد تهديدها به امنيت قاره هشدار داد.

XS
SM
MD
LG