لینک های دسترسی

سال آینده سطح کشت کوکنار در افغانستان 'کمی پائینتر' خواهد بود


ادارهء مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که در سال آینده سطح کشت کوکنار در افغانستان به اندازهء سال روان و یا کمی پائینتر از آن خواهد بود.

کرستینا اوگز رئیس این اداره در افغانستان، گفت وی گزارش های را که گویا کشت کوکنار در سال آینده افزایش خواهد یافت، رد میکند.

وی همچنان اظهار امیدواری نمود که بر اساس سروی این اداره، کشت کوکنار طی سال آینده در بیشتر از ده ولایت افغانستان محو خواهد شد.

خانم کریستینا گفت که ادارهء آنها این سروی را در پنجصد قریهء افغانستان انجام داده و سال آینده سال خوبی برای مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG