لینک های دسترسی

قرار است مامورين امريکايی و ايرانی تا چند روز دیگر در بغداد ملاقات نمایند


هوشيار زيبارِی، وزير خارجۀ عراق ميگويد قرار است مامورين امريکايي و ايراني تا چند روز ديگر روی وضع امنيتی در عراق در بغداد مذاکره نمايند.

مقامات امريکايی و ايراني سال گذشته چندين بار در پايتخت عراق ملاقات کرده اند تا مساعی برای کاهش خشونتهای فرقوی را درعراق مورد بحث قرار دهند.

جلسۀ بغداد يکی از چندين نشست هاييست که طي آن واشنگتن و تهران تماس مستقيم با هم داشته اند. زيباری همچنان گفت وی توقع ميبرد که محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ماه آينده در اولين سفر يک مقام ارشد ايرانی طي سالها به عراق مسافرت نمايد.

ايران تا کنون تاريخ اين بازديد را تعين نکرده است. آقاي زيباری امروز سه شنبه طي سفری به ماسکو در اين مورد صحبت ميکرد.

XS
SM
MD
LG