لینک های دسترسی

پاکستان: آزمایش موفقانه یک راکتی با برد کوتاه


اردوی پاکستان امروز چهارشنبه، از آزمایش موفقانهء یک راکتی با برد کوتاه خبر داد. این راکت غزنوی نام داشته و گفته میشود که قادر به حمل کلاهک ذروی میباشد.

محمد میا سومرو صدر اعظم موقت پاکستان پس از نظارت این آزمایش گفت که کشورش خواهان صلح بوده و صلح به نیرو ضرورت دارد.

همچنان، نیرو های امنیتی پاکستان به روز سه شنبه باز هم به جستجوی شان در جهت پیدا نمودن یک دیپلومات آن کشور در مناطق قبایلی ادامه دادند.

مقامات میگویند، تا حال رد پایی از طارق عزیزالدین، سفیر پاکستان در افغانستان را پیدا نکرده اما به عملیات جستجو گرانه ادامه خواهند داد.

طارق عزیز الدین به روز دوشنبه پس از آن که میخواست از منزل اش واقع در شهر پیشاور به صوب افغانستان سفر نماید، در مسیر راه ناپدید گردید و بیم آن میرود که کدام گروه جنایتکاران ویا هم تندروان اسلامی وی را اختطاف نموده باشد.

ناپدید شدن وی نگرانی های را در آستانهء انتخابات پارلمانی در پاکستان آفریده است.

XS
SM
MD
LG