لینک های دسترسی

انفجار بم کنار جاده بر موتر حامل کانديد انتخابات در پاکستان


يک بم کنار جاده امروز بر موتر يک کانديد انتخابات در وادي صوات در شمال غرب پاکستان اصابت کرده حد اقل دو نفر را کشته و چندين تن ديگر را زخمي ساخت.

پوليس و وزارت داخله ميگويد اين کانديد باسم مفتي حسين احمد حزب اسلامي طرفدار طالبان در جملۀ مجروحين قرار دارد.

اين حمله وقتي رخ داد که موتر اجتماع انتخاباتي را ترک ميکرد. از وقت قتل بينظير بهوتو، رهبر مخالفين بتاريخ ۲۷ دسمبر، حين ترک اجتماع انتخاباتي باينطرف، موجي از خشونت ها در پاکستان رخ داده که تندروان اسلاميست مسؤل آن پنداشته ميشوند.

يک بم گزار انتحاري در يک اجتماع يک حزب پشتون ها در شمال غرب پاکستان بروز شنبه ۲۵ نفر را بقتل رسانيد. نه تن ديگر در يک حملۀ انتحاري ديگر بر کاروان وسايط يک کانديد سياسي بروز دوشنبه بقتل رسيدند.

و بروز سه شنبه از اثر انفجار بمي که در يک بايسکل نصب گرديده بود، نه نفر زخمي شدند. اين بم در خارج دفتر يک کانديد در جنوب غرب پاکستان منفجر گرديد.

XS
SM
MD
LG