لینک های دسترسی

نارامی ها در هند


از اثر ناآرامي هاي در قبال توقيف يک سياستمدار در ايالت غربي مهاراشتراي هند، يک نفر کشته شده است.

پوليس راج تهکري را امروز در شهر بمبئي مرکز مالي هند باتهام تحريک خشونت عليۀ مردم خارج ايالت توقيف کرد.

تهکري، رئيس حزب مهاراشترا نونيرمان سينا به تشويق طرفدارانش بحمله بر کارگران از شمال هند که ميگويد کار مردم محل را صاحب ميشوند، متهم ميباشد.

توقيف تهکري سبب شد تا پشتيبانان خشمگين او بر چندين بس حمله کرده و رانندۀ يک بس را در نزديک شهر ناشيک بقتل برسانند.

هزاران فرد پوليس بسراسر ايالت مهاراشترا گماشته شده اند تا امنيت را حفظ کنند. تهکري بقيد ضانت نقدي از توقيف آزاد گرديده است.

ابو عزمي، يک سياستمدار ديگر که رهبر حزب رقيب سماج وادي است نيز امروز باتهام تحريک خشونت توقيف گرديد. عزمي و تهکري با سماج وادي رهبر مدافعين مردم شمال هند که دران ايالت کار ميکنند، مشاجرات لفظي کرده بودند.

XS
SM
MD
LG