لینک های دسترسی

Breaking News

لبنان از دو قتل مختلف ياد بود ميکند


طرفداران حکومت لبنان امروز از سومين سالگرد قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق آن کشور، ياد بود بعمل آورد و در عين زمان گروۀ حزب الله، که مخالف عمدۀ حکومت است بخاطر مرگ يک قوماندان ارشد آن گروه که درين تازگي ها بتقل رسيد، سوگواري ميکند.

اين دو مراسم امروز در بيروت برگزار شده است. در اجتماع بخاطر قتل حريري، ده ها هزار نفر در زير باران در جاده هاي بيروت راه پيمائي کرده و بيرق هاي لبنان را به اهتزاز در مي آوردند.

قتل سال ۲۰۰۵ حريري احتجاجات ضد سوريه را سبب گرديده بخروج عساکر سوريه از لبنان انجاميد. چندين تن از سخنرانان درين اجتماع سوريه را که رهبران لبناني بدست داشتن در قتل آقاي حريري متهم ميکنند، تقبيح نمودند.

سوريه اين اتهام را تکذيب ميکند. در عين زمان، حزب الله، گروۀ تندرو شيعه مراسم تشييع جنازۀ عماد مُغنيه را که شام سه شنبه در يک بم گزاري در سوريه بتقل رسيد، برگزار کرده است.

حزب الله و ايران، متحد ارشد آن اسرائيل را به انسجام بخشيدن اين حمله متهم ميکنند.

اسرائيل دست داشتن در قتل مُغنيه را تکذيب ميکند. مغنيه در حملات عليۀ اهداف غربي و اسرائيلي در سال هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دخيل پنداشته ميشد.

XS
SM
MD
LG