لینک های دسترسی

واشنگتن پوست: ما شاهد يک اغتشاش گسترده، بدون مرز در کمر بند قبايلی هستيم


روزنامۀ واشنگتن پوست: چشم انداز موفقيت ناتو در افغانستان و جستجوي مقامات پاکستان براي سفير لادرک آنکشور.

روزنامه واشنگتن پوست خود مطلبي را تحت عنوان لغزش ناتو در افغانستان بقلم مايکل گيرسن به نشر رسانيده است: براي چپي هاي اروپايي ظاهراً يگانه چيزي بدتر از مردان مردۀ سفيد، آنست که مردان سفيد از مرگ سخن بزنند.

کنفرانس ميونيخ که يک گردهم آيي سالانۀ مامورين و کارشناسان نظامي اروپايي و امريکايي است يک دستۀ بزرگ مظاهره کننده گان را جلب نمود که شعار هاي غير قابل نشر را سر ميدادند.

نويسنده مينگارد که درين کنفرانس رابرت گيتس وزير دفاع امريکا آخرين انتقادات خود را از کشور هاي اروپايي بخاطر سهم گيري ناکافي شان در افغانستان ابراز داشت.

وي استدلال نمود که ما نميتوانيم که يک اتحاد دودسته اي باشيم که يکي آن آمادۀ جنگ باشد و ديگر آن علاقه مندي نداشته باشد.

براي دهه ها، هدف اصلي ناتو اين نبوده که جنگ کند، بلکه هدف آن بوده که روي نقش و مناسبت خود، بحث نماید. چشم انداز گسترش ناتو مشوق های را برای اصلاحات از بالکان تا اوکراين فراهم ميکند. و اين امر عاقلانه بنظر ميرسد که يک ائتلاف نظامي ميان دیموکراسی هاي اروپا، در يک حالتي حفظ میگردد که روسيه بطور فزاينده متقاعد شده است جنگ سرد کافي نبوده است.

اما با در نظر داشت معيار بيان شده توسط آقاي گيتس يا آماده گي براي تقسيم مسئوليت هاي نظامي و قرباني در راه يک هدف مشترک، وجود ناتو به مشکل به نظر میرسد.

نويسنده ادامه ميدهد امريکاييان عادت کرده اند که جنگ افغانستان را شورش طالبان با حمايت از پناه گاه هاي در پاکستان فکر کنند. اما در واقعيت امر ما شاهد يک اغتشاش گسترده، بدون مرز و منطقوي در کمر بند قبايلي پشتون هستيم که دو ثلث آن در پاکستان قرار دارد.

در جنوب افغانستان طالبان بيشتر تمايل دارند که دوباره قندهار را بدست آورند، در حاليکه در شرق افغانستان اين شورشها در تحت نقوذ طالبان و القاعده بيشتر شکل بين المللي داشته و آنها تلاش دارند تا از جانبي پناه گاه هايشان را حفظ کنند و از جانبي هم اروپاي غربي و امريکا را هدف قرار دهند.

موفقيت در افغانستان و پاکستان يک تعهد دراز مدت را ايجاب خواهد کرد. امريکا نياز خواهد داشت تا يک نقش گسترده تر نظامي را بعهده گيرد، اردوي افغانستان بايد بطور کتلوي توسعه يابد و اردوي پاکستان نياز به آموزش، همکاري و انگيزش دارد تا با افراطيون قبايلي بجنگند.

بقلم نويسنده با همه حال ناتو در آستانۀ ناکامي قاطع در افغانستان قرار ندارد. او ميگويد يا ما به آهستگي برنده ميشويم و يا به آهستگي ميبازيم. اما مشکل است بگوييم که کدام يک واقع خواهد شد.

روزنامۀ واشنگتن مينگارد مامورين پاکستاني يکروز بعد از لادرک شدن سفير آنکشور در مناطق قبايلي که اخيراً صحنۀ فعاليت هاي شديد طالبان بوده است، اظهار داشتند که قواي امنيتي پاکستان يک جستجوي گسترده را براي دريافت سفير آنکشور به افغانستان براه انداخته است.

گزارش ميشود که طارق عزيزالدين، سفير پاکستان به کابل در اواخر روز دوشنبه ناپديد گرديد طوريکه وي همانروز همراه با راننده و يک محافظ امنيتي اش شهر پشاور را بقصد کابل ترک گفته بود.

ناپديد شدن وي صرف چند ساعت بعد از ربوده شدن دو کارمند حفظ و مراقبت کميسيون انرژي ذروي پاکستان همراه با دريور شان بوقوع پيوست.

مقامات پاکستاني ميگويند که آنهاي به اين باور هستند که اين دو حادثه با هم ارتباطي ندارد. اما ناپديد شدن سفير و اختطاف ها در آستانۀ انتخابات پارلماني شکنند هژدهم فبروري درين کشور نگراني ها را در مورد ناآرامي افزايش داده است.

هزاران عسکر پاکستاني براي تأمين امنيت در ۶۴ هزار مرکز راي دهي مستقر گرديده اند. مامورين پاکستاني بروز سه شنبه از اظهار اين نکته که آيا عزيزالدين يک دپلومات سابقه دار آنکشور ربوده شده است يا خير خودداري نمودند، اما آنها گفتند که قواي امنيتي به جستجوي شان براي يافتن وي در منطقۀ قبايلي خيبر ادامه ميدهند.

مامورين سفارت پاکستان در کابل گفتند که آقاي عزيزالدين از سفري به توکيو برگشته بود و ميخواست از طريق زمين از اسلام آباد به کابل سفر کند.

XS
SM
MD
LG