لینک های دسترسی

انان ميگويد جناح هاي  کينيا بتوافق نزديک هستند و هنوز تقسيم قدرت را مورد بحث قرار داده اند.


کوفي انان، منشي عمومي سابق ملل متحد ميگويد جناح هاي سياسي ستيزه جوي کينيا بتوافقي روي خاتمه بخشيدن به هفته ها تلاطم بعد از انتخابات آن کشور نزديک شده اند ولي هنوز هم روي ترتيبات تقسيم قدرت مذاکره ميکنند.

آقاي انان بمنظور خاتمه بخشيدن به منازعه بين نمايندگان مواي کيباکي، رئيس جمهور و ريلا اودينگا، رهبر مخالفين حکومت ميانجي گري ميکند.

آقاي انان امروز در نايروبي بخبرنگاران گفت دو جانب خيلي نزديک هستند و عاقبت قدم نهائي مشکل و بيم ناک را برخواهند داشت.

او گفت هردو جانب روي اصلاحات در قانون اساسي و يک مرور مستقل بر انتخابات رياست جمهوري ماۀ دسمبر که مخالفين، آقاي کيباکي را به تقلب متهم ميکنند، توافق نمودند.

اما آقاي انان اذعان کرد که هردو جانب هنوز راه هاي مختلف تقسيم قدرت را که تقاضاي عمدۀ مخالفين حکومت است، تحت مباحثه قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG