لینک های دسترسی

طبق ادعا يک مقام پاکستاني در يک نوار صوتي ميگويد که در انتخابات تقلب ميشود.


سازمان مراقب حقوق بشر ميگويد يک نواز آواز مدعي العموم پاکستان را بدست آورده که ميگويد در انتخابات پارلماني آينده تقلب صورت خواهد گرفت.

طوري که شنيده ميشود ملک عبدالقيوم، مدعي العموم پاکستان درين نوار به شخص ناشناسي مشوره ميدهد که براي کانديد شدن در انتخابات آينده، با کدام حزب تماس بگيرد.

درين نوار، قيوم همچنان باين شخص مشوره ميدهد که کانديد يک حزب مشخص شود زيرا آن حزب در انتخابات بمنظور پيروز ساختن کانديد هاي خود تقلب وسيع خواهد کرد. او اين حزب را مشخص نساخت.

اما قيوم طي مصاحبه اي با صداي امريکا اين موضوع را تکذيب کرد که آواز داخل نوار صداي او باشد و گفت که عليۀ گروۀ مراقب حقوق بشر اقامۀ دعوي خواهد کرد.

گروۀ مراقب حقوق بشر گفت که اين نوار در جريان مصاحبه با يک خبرنگار در ماۀ نومبر ثبت شده بود. وقتي قيوم با خبرنگار صحبت ميکرد تلفون ديگري را جواب داد و اين موضوعات در جريان آن صحبت ياد شده بود و ثبت گرديد.

گروۀ مراقب حقوق بشر در پاسخ به تکذيب قيوم گفت که از اعتبار ادعاي خود حمايت کامل ميکند.

XS
SM
MD
LG