لینک های دسترسی

تندروان فلسطيني در پاسخ مشهود به انفجار غزه راکت شليک کردند.


مقامات نظامي اسرائيل ميگويند تندروان فلسطيني چندين راکت را از غزه بر اسرائيل شليک کردند ولي اين انفجارات خسارات جزئي وارد نمود.

اين شليک راکت ظاهراً در پاسخ به مرگ ايمن الفايض، قوماندان کليدي جهاد اسلامي صورت گرفته که بروز جمعه در باريکۀ غزه بقتل رسيد. تندروان اسلاميست سوگند ياد کرده اند که انتقام بگيرند.

جهاد اسلامي و شاهدان عيني انفجار را ناشي از يک حملۀ راکت ميخوانند ولي اردوي اسرائيل دخالت را دران تکذيب نمود.

اين انفجار خانۀ ايمن الفايض را تخريب کرده و بخانه هاي نزديک به آن در کمپ پناه گزينان بوريج در نزديک شهر غزه صدمه وارد کرد. درين انفجار هفت فلسطيني ديگر، بشمول خانم الفايض و دو طفل شان کشته شدند. حد اقل ۴۰ تن ديگر زخمي شدند.

XS
SM
MD
LG