لینک های دسترسی

ايران بنه ۳۰۰ کانديد ديگر که  براي انتخابات ماۀ مارچ رد کرده بود، دوباره اجازۀ اشتراک داده است.


يک آژانس خبرگزاري ايران ميگويد مقامات ۳۰۰ کانديد ديگر را قبل از انتخابات پارلماني آينده مجدداً مستحق شناخته و تعداد کانديداني را که در هفتۀ گذشته دوباره مستحق شده اند به ۶۰۰ نفر بلند برد.

آژانس خبرگزاري دولتي ايران از قول يک مقام گزارش ميدهد که اسامي اين کانديدان بعداً افشا خواهد شد.

وزارت داخله بيش از ۲۲۰۰ کانديد را، که اکثر شان اصلاح طلب بودند از اشتراک در انتخابات ۱۴ مارچ منع کرده بود. چندين روز قبل شوراي نگهبان ايران گفت ۲۸۰ تن ازانها را دوباره مستحق ساخته است.

مقامات ايراني ميتوانند هر کانديدي را که وفاداري کافي به نظام اسلامي نداشته باشد، رد نمايند.

اصلاح طلبان و محافظه کاران از رد کتلوي کانديدان انتقاد نموده هشدار داده بودند که اين اقدام بعمليۀ انتخابات صدمه ميرساند.

XS
SM
MD
LG