لینک های دسترسی

پاکستان برای انتخابات روز دوشنبه آمادگی ميگيرد


راي دهندگان پاکستاني در خلال نگراني ها در قبال بم گزاري مهلک ديروزي، براي انتخابات روز دوشنبه آمادگي ميگيرند.

حملۀ انتحاري در يک اجتماع ديروزي حزب مخالف حکومت در نزديک سرحد افغانستان حد اقل ۴۷ نفر را هلاک و يک تعداد زياد ديگر را مجروح ساخت.

تقريباً ۴۰۰ هزار فرد پوليس و ۸۰ هزار عسکر براي راي گيري روز دوشنبه امنيت فراهم ميکنند. اين انتخابات بعد از ماه ها خشونت هايي که انگيزۀ سياسي داشت و باعث قتل صدها نفر شد، داير ميگردد.

همۀ فعاليت هاي سياسي از امروز تا آغاز راي گيري منع قرار داده شده است. اين راي گيري ترکيب پارلمان فدرال و شوراهاي ولايتي و احتمالاً سرنوشت پرويز مشرف، رئيس جمهور را تعيين ميکند.

اگر گروه هاي مخالف مشرف در انتخابات پارلماني روز دوشنبه اکثريت را بدست آورند، ممکن است در پارلمان آينده، اين قوماندان سابق اردو را که محبوبيتش در طي سال گذشته روز بزول بوده است، محاکمه کنند.

XS
SM
MD
LG