لینک های دسترسی

وزير خارجۀ کينيا ميگويد تحميل يک موافقه، اشتباه خواهد بود


وزير خارجۀ کينيا ميگويد صرف کينيائي ها ميتوانند بحران سياسي کشور شان را حل و فصل کنند و هرنوع کوشش براي تحميل يک توافق اشتباه خواهد بود.

موزس وتن گولا، امروز يک روز قبل از انکه قرار است کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده جهت حمايت از مساعي ميانجي گري به کينيا مواصلت کند، با خبرنگاران صحبت کرد.

وتنگولا گفت دوستان کينيا بايد از کشور حمايت کنند ولي براي کدام راۀ حل مشخصي فشار وارد ننماين

د. بروز شنبه، جورج بش، رئيس جمهور گفت رايس پيامي را حمل ميکند که حاکيست ايالات متحده خشونت بيشتر را در کينيا نميخواهد و از توافق تقسيم قدرت بين حکومت و مخالفين حمايت مينمايد.

آقاي بش امروز گفت او نميخواهد چگونگي خاتمه بخشيدن بخشونت سياسي کينيا را هدايت بدهد ولي ميخواهد در قسمت پيشبرد مساعي ميانجي گري تحت رهبري کوفي انان، سرمنشي سابق ملل متحد، کمک کند.

XS
SM
MD
LG