لینک های دسترسی

کوسوڤو استقلال خود را از سربستان اعلام کرد


پارلمان کوسوڤو آن قلمرو را يک دولت مستقل، داراي حاکميت و ديموکراتيک اعلام کرد. اعلام امروزي استقلال از سربستان امروز طي يک جلسۀ فوق العادۀ پارلمان بتصويب رسيد.

هاشم تاچي صدراعظم کوسوڤو گفت که کوسوڤو سر از امروز سربلند مستقل و آزاد خواهد بود. در حالي که آقاي تاچي اعلاميه را در محضر اعضاي پارلمان قرائت ميکرد، ده ها هزار آلبانيائي نژاد سرشار از شعف و سرور در جاده هاي اطراف عمارت پارلمان گرد آمده بودند.

بعد از تصويب اعلاميه، مردم با شادماني فيرهاي هوائي نمودند. جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز در جريان بازديد از تانزيانيا گفت ايالات متحده بکار با متحدينش ادامه خواهد داد تا اطمينان حاصل کند که دران قلمرو خشونتي براه نيفتد.

او علاوه کرد که اعلام تمايل حکومت کوسوڤو مبني بر پشتيباني از حقوق سرب هاي کوسوڤو باعث دلگرمي او شده است.

سربستان جداً مخالف استقلال کوسوڤوست، باوجود آنکه اکثريت نفوس آن ولايت، آلبانيائي نژاد هستند.

قرار است ڤويسلاڤ کوستونيچا، صدراعظم سربستان يک ساعت بعد از اعلام استقلال در پرشتينا، بيانيه اي خطاب بملت ايراد کند.

XS
SM
MD
LG