لینک های دسترسی

بم گزار انتحاری زن، در بغداد حد اقل سه نفر را هلاک ساخت


مقامات امنيتي عراق ميگويند يک بم گزار انتحاري زن امروز بم خود را در يک مغازه در مرکز بغداد منفجر ساخته، حد اقل سه نفر را کشته است.

اما قواي نظامي ايالات متحده ميگويد صرف بم گزار درين انفجار کشته شد و دو تن ديگر زخمي گرديدن

د. قواي نظامي ميگويد عساکر عراقي وقتي ديدند که زن در زير لباس خود چيزي بتن داشته و سيم را بدست گرفته بر او آتش گشودند.

آن زن خود را کشان کشان بيک مغازه رسانيد و بمي را که حمل ميکرد، درانجا منفجر شد. اين حمله تازه ترين بم گزاري انتحاري توسط يک زن در عراق بود.

در ماۀ جاري دو زن تقريباً ۱۰۰ نفر را در انفجاراتي در يک مارکيت بغداد هلاک ساختند.

يک مقام ارشد نظامي عراق بروز شنبه گفت که از سال گذشته باينطرف که عمليات امنيتي آغاز يافت، حملات شورشيان و فرقوي در بغداد بطور قابل ملاحظه اي کاهش يافته است.

XS
SM
MD
LG