لینک های دسترسی

ادامه شمارش آراء در انتخابات پاکستان


در پاکستان بدنبال ماه هاي خشونت سياسي، انتخابات عمومي امروز دوشنبه آغاز و شمارش آرا دوام دارد. نتايج قسمي و مقدماتي اين انتخابات تا چند ساعت ديگر، اما نتايج رسمي آن تا روز چهارشنبه توقع برده ميشود.

در حاليکه ترسها از ناحيۀ حملات تندروان، با وجود مستقر بودن حدود ۸۰ هزار عسکر در جاده هاي کشور تعدادي از مردم را از مراکز راي دهي دور نگهداشته بود، اما بعد از يک آغاز کُند مراجعۀ مردم بعد تر بيشتر شد.

هيث حملۀ قابل ملاحظۀ تاکنون گزارش نشده اما حد اقل ۱۲ نفر طي خشونتهاي پراگندۀ روز انتخابات کشته شده اند.

قريب ۸۱ مليون پاکستاني خود را براي انتخاب اسامبلۀ ملي و چهار اسامبله هاي ولايتي ثبت نام کرده بودند.

پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان که در راولپندي راي داد تعهد نمود که عليرغم اينکه چه کسي برنده ميشود، با حکومت جديد کار خواهد کرد.

دفتر وي در اين انتخابات رقابت نميکند اما اگر احزاب مخالف اکثريت دو بر سه حصۀ آرا را بدست آوردند، آنوقت اگر بخواهند آراي کافي براي مواخذۀ قانوني مشرف بخاطربدست آوردن يک دورۀ ديگر رياست جمهوري توسط پارلماني که مدت کارآن تمام شده بود، خواهند داشت.

(حزب مردم پاکستان) مربوط بينظير بهوتوصدراعظم فقيدسابق و (حزب مسلم ليگ ان) برهبري نواز شريف صدراعظم سابق ديگر، حزب (مسلم ليگ کيو) طرفدار مشرف رادر اين انتخابات به مبارزه طلبيده اند.

نظر پرسي هاي قبل از انتخابات حمايت اندک از حکومت را نشان ميدهد و حزب مردم پاکستان را باآراي بيشتردر حال سبقت نشان ميدهد.

اعضاي حزب مردم ميگويند هرگاه نتايج انتخابات مطابق سروي هاي قبل از راي گيري نباشد. اين خود نشانۀ از دست بازي در انتخابات خواهد بود.

XS
SM
MD
LG