لینک های دسترسی

برنامه مطالعاتی اتحادیه اروپا و بورس های تحصیلی فل برایت


طی چند سال گذشته جامعه جهانی، در راستای آشنایی جوانان با ملل دیگر، برنامه های مختلف و متنوعی را به پیش برده و برخی از آنها هنوز هم ادامه دارد.

به سلسله یکی از این برنامه ها، نمایندگی اتحادیه اروپا درافغانستان، برنامه بازدید کنندگان این اتحادیه را برای سال 2008 اعلام کرده است.

اتحادیه اروپا از رهبران جوان افغان، برای بازدید به اروپا دعوت کرده است. این برنامه یک فرصت استثنایی را برای بازدید مستقیم از اروپا، دریافت معلومات دست اول از نهاد ها، اهداف، دورنما و دستاوردهای اتحادیه اروپا و همچنان انکشاف درک متقابل متخصصین کشورهای عضو این اتحادیه و کشور های همکار را مهیا می سازد.

این برنامه که یک سفر مطالعاتی منحصر به فرد است، از 5 تا 8 روز دوام میکند و طی این سفر بازدید کنندگان با مقامات اتحادیه اروپا در مقر این اتحادیه در بروکسل و یا ستراسبورگ ملاقات می کنند.

تعداد مجموعی بازدید کنندگان از سراسر جهان حدود 160 نفر است و همه ساله یک تا سه نفر بازدید کننده از افغانستان انتخاب می شود.

چه کسانی واجد شرایط برای شرکت در این برنامه هستند؟

بر طبق دعوت نامه اتحادیه اروپا سیاستمداران، وکلای پارلمان مقامات دولتی، در سطح مرکز و ولایات، خبرنگاران، اعضاء اتحادیه تاجران، اعضاء اکادمی و استادان، مقامات سازمان های غیر حکومتی و سایر متخصصین که از 20 تا 40 سال عمر داشته باشند و دارای سابقه کاری مرتبط داشته باشند، می توانند در این برنامه کاندید شوند.

البته در دعوت نامه اتحادیه اروپا تذکر یافته است که این دعوت برای متعلمین و محصلین نیست و شرکت کننده، موظف به ارائه سند فراغت از تحصیلات عالی و یا معادل آن میباشد. و علاوه بر این، باید تجربه کاری چندین ساله هم داشته باشد.

شرکت کنندگان این برنامه بازدید توسط یک کمیته مشترک پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا انتخاب می شوند و تمام برنامه سفر ترجیحا توسط دار الانشاء برنامه بازدید کنندگان اتحادیه اروپا، هماهنگ وتنظیم می شود. تمام مخارج سفر، تهیه مسکن و بیمه صحی شرکت کنندگان نیز توسط این برنامه پرداخت می گردد.

علاقمندان به این برنامه، درخواستی های شان را به دفتر هیات کمیسیون اروپایی در چهار راهی صدارت شهر نو کابل می توانند ارسال نمایند.

برنامه بازدید کنندگان اتحادیه اروپا درسال 1974 پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا ایجاد گردید و از سال 2004 که این برنامه درافغانستان آغاز شد.

تا کنون 7 نفر از رهبران جوان افغان سفر های مطالعاتی به اروپا انجام داده اند. جوانان علاقمند همچنین می توانند با مراجعه به وب سایت ذیل فورمه این برنامه را دریافت و به آدرس ایمل یاد شده ارسال نمایند.

www.delafg.ec.europa.eu/en/press_information/euvp.htm

-------------------------------------------------------------------------------------

بورس های فل برایت

معلومات مختصر برای اخذ بورس های تحصیلی در ایالات متحده از طریق انترنت.

یکی از بزرگترین برنامه های بورس تحصیلی Fulbright میباشد که سالانه تعداد زیاد از محصلین، محققین و دانشمندان امریکای و خارجی درین برنامه تحت شرایط خاص پذیرفته شده و برای ادامهء تحصیل و یا تحقیق خود به پوهنتون های مختلف در سراسر جهان اعزام میشوند.

افغانستان نیز از جمله کشور های است که شهروندان آن واجد شرایط درین برنامه یعنی Fulbright Scholarship میباشد.

بورس تحصیلی فُلبرایت در دو بخش که اول آن دو سال اخیر دوره لسانس و دوم آن دورهء ماستری و یا هم مافوق آن میباشد، داده میشود.

تمام بورس ها، فراهم آوری معلومات درین مورد و همچنان اجرای درخواستی ها بطور مجانی میباشد. و این هم چند ویب سایت یا صفحه های انترنتی که شما را در اخذ معلومات درین مورد کمک میکند.

http://kabul.usembassy.gov/

در قسمت پائینی سایت سفارت ایالات متحده در کابل

http://www.fulbrightonline.org/ http://educationusa.state.gov/

XS
SM
MD
LG