لینک های دسترسی

افغانستان و ايالات متحده از نتايج انتخابات پاکستان استقبال نمودند


ايالات متحده امريکا ميگويد، از انتخابات بعمل آمده در پاکستان بروز دوشنبه، که متحد ضد دهشت افگني آنرا بسوي اعادۀ کامل ديموکراسي يک قدم نزديکتر ساخت، راضيست.

تام کسي سخنگوي قصر سفيد امروز گفت حکومت ايالات متحده اميدوار است که تمام احزاب در مقابله با تندرويي باهم کار نمايند.

کيسي از احزاب سياسي پاکستان تقاضا کرد تا نتايج انتخابات را که در آن راي دهندگان متحدين سياسي رئيس جمهور مشرف را شکست دادند، بپذيرند.

افغانستان کشور همسايۀ پاکستان نيز از انتخابات پاکستان استقبال کرده گفته است که اين انتخابات ارادۀ مردم را منعکس ميسازد.

يک سخنگوي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفت، افغانستان در انتظار کار با حکومت جديد پاکستان در زمنيۀ جنگ با دهشت افگني ميباشد.

XS
SM
MD
LG