لینک های دسترسی

ایران: شخص متهم به ارتباط با يک شورشی سنی مذهب محکوم به اعدام گردید


يک محکمۀ ايران مردي را به اعدام محکوم کرد که ارتباطاتي بايک گروه شورشي سني مذهب داتشت که به انجام يک تعداد حملات در ايران ملزم ميباشد.

اين مرد بنام يعقوب ميران احد به عضويت به گروهي که بنام (جُند الله يا عساکر خدا)معروف است، محکوم شده است . يک سخنگوي وزارت عدليۀ ايران گفت اين قضيه به محکمۀ استيناف راجع خواهد شد.

در ماه دسمبر مطبوعات دولتي ايران گفته بود که قواي امنيتي ايران چهار رهبر جُندالله را بقتل رسانيده است.

مطبوعات گفته بود که آن افراد درقتل ۱۲ ايراني طي يک حملۀ بم کنار جاده در مناطق جنوبي ايران درنزديک سرحد با پاکستان وافغانستان ذيدخل بودند.

ايران ايالات متحده را به حمايت از گروه جنُد الله ملزم ميداند.

XS
SM
MD
LG