لینک های دسترسی

حملات سه روز پی هم در قندهار تقریبا ۱۴۰ را نفر هلاک ساخته است


مقامات افغانستان مي گويند يک بم تعبيه شده در يک موتر در نزديک موتر پليس در ولايت قندهار انفجار کرد که در اثر آن حد اقل يک نفر کشته شد.

اين سومين بم گذاري طي سه روز پي هم در اين ولايت است که بحيث مرکزطالبان شناخته ميشود.

مقامات ميگويند اين بم ظاهراً توسط يک آله از دور انفجار دهنده از دور منفجرساخته شد.

حد اقل يک نفر زخمي شده است. هيچ شخص يا گروهي تا هنوز درمورد اين واقعه ادعاي مسئوليت نکرده است.

حملۀ امروز سه شنبه تعداد کشته شدگان توسط بم در قندهار را به قريب ۱۴۰ نفر ميرساند. حد اقل ۳۷ نفر وقتي جانهايشان را از دست دادند که يک بم افگن انتحاري روز دوشنبه کاوران عساکر کانادايي را هدف قرار داد.

و تخمين صد تن ديگر روزيک شنبه وقتي کشته شدند که يک بم افگن خود را در بين جمعيتي از مردم که مصروف تماشاي يک نمايش سگ جنگي در خارج شهر قندهار بودند، منفجر ساخت.

قندهار ولايت عمدۀ کشت کوکنار، منبع هروئين وترياک ميباشد.

در جريان دو سال گذشته اين ولايت صحنۀ جنگهاي شديد بين تندروان و عساکر ايالات متحده، ناتو و افغان بوده است.

روز دوشنبه جنرال جان کرادک قوماندان ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که وي فکر ميکند که در ماه هاي آيندۀ حملات تندروان در افغانستان افزايش خواهد يافت.

جنرال کرادک علاوه کرد حملات عادي کاهش خواهد يافت اما فکر ميکند که حملات انتحاري و بم گذاريهاي کنار جاده افزايش خواهد يافت.

ناتو ۴۳ هزار عسکر در افغانستان دارد. قوماندان کرادک گفت هنوز هم حدود دو هزار عسکر براي انجام وظايف در مناطق آشوبزده کمتر داريم همچنان آنها به منابع اضافي استخباراتي و اکتشافي ضرورت دارند

XS
SM
MD
LG