لینک های دسترسی

ملای شيعه مذهب عراق: تصميم تمدید و یا ختم آتش بس


انتظار ميرود مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه در هفتۀ جاري تصميم بگيرد که آيا به آتش بس شش ماهه بين مليشياي اردوي مهدي و قواي ايالات متحده و عراقي خاتمه بدهد و يا آنرا تمديد کند.

يک سخنگوي صدر امروز گفت که اين ملاي تندرو طي چند روز آينده در زمينه تصميم خواهد گرفت.

مقتدي الصدر در ماۀ آگست خواستار اين آتش بس شد.

قوماندان هاي ايالات متحده ميگويند اين متارکه يک عامل مهم کاهش بيش از مناصفۀ حملات در عراق از ماۀ جون باينطرف بود.

در خشونت هاي امروزي، يک بم گزار انتحاري در شهرک مقدديه حد اقل هفت نفر را کشته و ۱۵ تن ديگر را مجروح ساخت.

همچنان امروز، قواي نظامي ايالات متحده اعلام کرد که يک حملۀ راکت بر يک پايگاۀ ايالات متحده در عراق سه کودکي را کشت که دران نزديکي ها بازي مينمودند.

قواي نظامي گفت درين حملۀ ديروزي در نزديک بلاد، هفت طفل ديگر مجروح شدند.

در ساير مناطق، پوليس عراق ميگويد انفجار بمي که در يک موتر تعبيه شده بود حد اقل دو نفر را در تل افار هلاک ساخت و افراد مسلح حد اقل سه نفر فرد پوليس را در موصل کشتند.

XS
SM
MD
LG