لینک های دسترسی

احمدی نژاد: پروگرام ذروی ایران ادامه خواهد یافت


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد تهران هرگز از حق داشتن يک پروگرام ذروي منصرف نخواهد شد.

رئيس جمهور ايران همچنان امروز با افتخار اعلام کرد که ادامۀ کار کشورش در قسمت پروگرام ذروي مورد منازعه، قدرت هاي جهان را بزانو درآورده است.

توقع ميرود محمد البرادعي، رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي بزودي گزارشي را در مورد پروگرام ذروي ايران منتشر سازد.

دپلومات هاي اتحاديۀ اروپائي هفتۀ گذشته گفتند ايران به تصفيۀ مقادير کوچک گاز يورانيم آغاز کرده است.

اين اقدامي است عليۀ تقاضاي شوراي امنيت ملل متحد مبني بر متوقف ساختن فعاليت هاي حساس ذروي ايران.

شوراي امنيت ملل متحد تا بحال دوبار بر ايران تعزيرات وضع کرده و يک دستۀ سومي تعزيرات را بر ايران بخاطر متوقف نساختن غني سازي يورانيم تحت غور قرار داده است.

از عمليۀ غني سازي يورانيم ميتوان براي توليد اسلحۀ ذروي کار گرفت.

XS
SM
MD
LG