لینک های دسترسی

قصر سفيد از نيويارک تايمز انتقاد کرد، صاحب منصب پوليس که موتر کلنتن را بدرقه ميکرد، در يک تصادم هلاک شد.


قصر سفيد روزنامۀ نيويارک تايمز را متهم کرد که بطور منظم کوشش ميکند تا عليۀ کانديدهاي حزب جمهوريخواه، تبليغات سؤ کند.

سکات ستنزل، معاون نطاق قصر سفيد وقتي در زمينه تبصره کرد که بارابطه به يک گزارش روزنامه در مورد روابط نامناسب جان مکين، کانديد پيشتاز حزب جمهوريخواه با يک خانم که از مؤسسات و صنايع نمايندگي ميکرد، سوال شد. روزنامۀ نيويارک تايمز نوشته بود که جان مکين در قسمت لوايحي کمک کرده بود که بمؤکلين اين خانم مفاد بار مياورد.

مکين اين گزارش روزنامه را رد کرده است.

در ساير گزارش ها سناتور هلري کلنتن، کانديد حزب ديموکرات گفت کارمندان دفتر مبارزات انتخاباتي او بخاطر مرگ امروز يک مامور پوليس در يک حادثۀ ترافيکي حين بدرقۀ خانم کلنتن در تکساس فوق العاده متاثر است.

هلري کلنتن به پيشواز انتخابات مقدماتي مجوزۀ ۴ مارچ تکساس دران ايالت است. او اميدوار است که در انتخابات مقدماتي ايالات تکساس و اوهايو مؤفقيت کسب کرده و جهش براک اوباما را که در ۱۱ انتخابات مقدماتي متواتر پيروز گرديده، متوقف سازد.

XS
SM
MD
LG