لینک های دسترسی

ترکيه به شمال عراق عسکر فرستاده است.


ترکيه جهت حمله بر شورشيان کرد در شمال عراق به آن قلمرو عسکر سوق داده است.

قواي نظامي ترکيه امروز گفت که اين عمليات ديشب به تعقيب حملات هوائي و توپخانه عليۀ مواضع شورشيان مظنون در عراق، آغاز يافت. مقامات ترکيه در مورد تلفات صحبت نکرده اند ولي يک نطاق حزب کارگران کردستان گفت دو عسکر ترک کشته و هشت تن ديگر زخمي شدند.

واضح نيست که چند عسکر درين عمليات شامل است ولي گزارش هاي تلويزيون ترکيه حاکيست که ده هزار عسکر درين عمليات شامل هستند.

يک سخنگوي قواي امنيتي کردهاي عراق ميگويد عساکر ترکيه بشهرک هاي کردنشين و يا مناطق تحت کنترول قواي کردهاي عراق نرفته اند.

دفتر عبدالله گل، رئيس جمهور ترکيه ميگويد او ديشب با جلال طالباني، رئيس جمهور عراق صحبت کرد تا بوي در مورد عمليات زميني و اهداف آن اطلاع بدهد. در يک بيانيه گفته شده که آقاي گل از طالباني دعوت نموده از ترکيه ديدن کند.

مقامات ايالات متحده ميگويند انتظار ميرود اين عمليات از نقطۀ نظر وقت محدود باشد.

سکات ستنزل، سخنگوي قصر سفيد گفت در مورد اين عمليات به ايالات متحده اطلاع قبلي داده شده بود. او گفت واشنگتن از انقره تقاضا کرده تا عمليات نظامي خود را بهدف قرار دادن دقيق شورشيان محدود سازد.
XS
SM
MD
LG