لینک های دسترسی

ملاي شيعۀ عراق آتش بس را با قواي ايالات متحده و عراق تمديد کرد.


مقتدي الصدر ملاي شيعۀ تندرو عراق آتش بسي را که در کاهش خشونت دران کشور نقش مهمي بازي کرده براي شش ماۀ ديگر تمديد نمود.

ملاهاي وفادار به صدر اين تمديد آتش بس بين مليشياي اردوي مهدي و قواي عراقي و امريکائي در جريان اداي نماز جمعه اعلام کردند.

مقامات ايالات متحده ميگويند اين آتش بس يک عنصر مهم در کاهش ۶۰٪ خشونت در عراق از ماۀ جون باينطرف بوده است. قواي نظامي ايالات متحده در عراق امروز گفت تمديد آتش بس مصالحۀ ملي را رشد داده و بقواي ايالات متحده اجازه ميدهد توجۀ خود را بر جنگ با القاعده متمرکز سازد.

و يک نطاق قصر سفيد گفت تمديد آتش بس يک انکشاف مثبت است زيرا چنين اقدامي گروه هاي خشونت بار را منزوي تر ميسازد.

يک سخنگوي الصدر ديروز در اجتماعي در بغداد صحبت کرده به مليشياها گفت که بايد راه هاي غير خشونت آميزي را براي شهيد شدن بيابند.

XS
SM
MD
LG