لینک های دسترسی

احزاب مخالف حکومت پاکستان در قبال پيروزي در انتخابات روي کانديدهاي عهدۀ صدارت غور ميکنند.


امروز حزب مربوط بينظير بهوتوي فقيد، در قبال پيروزي در انتخابات روز دوشنبه، تشکيل جلسه داد تا کانديد حزب را براي عهدۀ صدارت آينده، مورد بحث قرار دهد.

مقامات حزب ميگويند مخدوم امين فهيم، معاون رياست حزب يکي از کانديدان پيشتاز است. جلسۀ امروز بدون اعلاميه اي خاتمه يافت و مقامات حزب ميگويند مباحثات طي چند روز آينده ادامه خواهد يافت.

بروز پنجشنبه، حزب مردم پاکستان و ساير برندگان بزرگ انتخابات بشمول حزب مسلم ليگ مربوط نواز شريف گفتند جهت تشکيل يک حکومت توافق ملي همکاري خواهند کرد.

آصف علي زرداري، شوهر خانم بهوتوي فقيد که اکنون رياست حزب را بعهده دارد ميگويد ميخواهد يک حکومت با قاعدۀ وسيع تشکيل دهد ولي حزب طرفدار پرويز مشرف شامل آن نباشد. حزب پرويز مشرف با آراي خيلي کمتر در درجۀ سوم قرار گرفت.

XS
SM
MD
LG