لینک های دسترسی

افراد پوليس در افغانستان در قضيۀ سؤ رفتار جنسي محکوم گرديدند.


سه فرد پوليس افغانستان باتهام سؤ رفتار جنسي عليۀ يک مرد و پسر ۱۲ ساله اش محکوم گرديدند.

اين سه نفر امروز در يک محکمه در قندهار هر کدام به ده سال زندان محکوم شدند.

پدر اين طفل ۱۲ ساله گواهي داد که چهار فرد پوليس در يک عمارت دولتي در خارج شهر قندهار عليۀ او و پسرش سؤ رفتار جنسي نمودند.

يک فرد ديگر پوليس هنوز متواري ميباشد.

XS
SM
MD
LG